NB! Er zijn twee initiatieven voor zonnevelden in procedure (zomer 2019). Deze liggen in het gebied ‘Noord van Oostromsdijkje’. Zie ‘update ingediende aanvragen‘.

Grondeigenaren/investeerders

Het gaat in dit beleidsplan om grotere zonnevelden die de stroom volledig aan het net terugleveren. Voor een acceptabele business case wordt vaak gebruik gemaakt van de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

Lokale energiecoöperaties

Groepen inwoners en bedrijven uit Bunnik kunnen gezamenlijk een zonneveld oprichten. Het gaat om zonnevelden die de stroom volledig aan het net terugleveren. Om de business case rond te krijgen zijn de twee belangrijkste opties:

  1. Postcoderoos (regeling verlaagd tarief)
  2. Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE)

Bedrijven - stroom eigen gebruik

Panelen op het dak plaatsen heeft de voorkeur. Als dit niet mogelijk is, dan dienen panelen zo dicht mogelijk bij het bebouwde oppervlak geplaatst te worden aan en zoveel mogelijk uit het zicht. (Zie ‘voor eigen gebruik‘)

Bedrijven die grootverbruiker zijn (hoog stroomverbruik per jaar) krijgen een relatief laag tarief terug voor de opgewekte zonne-energie. Ze hebben meestal een subsidie zoals SDE of fiscale regeling (EIA) nodig voor een rendabele business case.

Bedrijven die kleinverbruiker zijn, kunnen ‘saldering’ toepassen waarbij de ingekochte stroom en de opgewekte zonne-energie met elkaar worden verrekend. De terugverdientijd van een dergelijke installatie is ruim binnen de 10 jaar als er geen grote elektrische of bouwtechnische aanpassingen nodig zijn.

naar regels voor 'panelen voor eigen gebruik'

Particulieren - stroom eigen gebruik

Panelen op het dak plaatsen heeft de voorkeur. Als dit niet mogelijk is, dan dienen panelen zo dicht mogelijk bij het bebouwde oppervlak geplaatst te worden aan en zoveel mogelijk uit het zicht.

 

Opbrengst van de panelen wordt in ieder geval tot en met 2020 gesaldeerd met de ingekochte stroom.

naar regels voor 'panelen voor eigen gebruik'