Rhijnauwen en Amelisweerd: landgoederen en fort: niet geschikt

Dit gebied is voor het overgrote deel niet geschikt voor zonnevelden. Er ligt al een grote druk op: veel recreatie vanuit stad en dorpen, cultuurhistorie, natuurwaarden en sport. Een groot deel valt binnen Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur. Wellicht kunnen er kleine hoeveelheden panelen op de grond worden geplaatst om een landgoed, fort of ander gebouw energieneutraal te maken. Wanneer er een wisseling van landgebruik plaatsvindt, is een nieuwe afweging mogelijk.

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Fort Rhijnauwen
Landgoederen
Natuur
Recreatie en sport

Voorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

In dit gebied is in principe geen ruimte voor een zonneveld bij het huidige landgebruik. Wat er wel kan

  • wellicht enkele kleinschalige installaties, met name voor eigen gebruik van landgoed, fort of andere gebouwen
  • maximale hoogte is 1 meter tenzij de installatie tegen hogere beplanting of bebouwing aanligt
  • eventueel direct tegen Bunnik aan een klein veld van bijvoorbeeld 1 hectare
  • samenspraak provincie en gemeente nodig vanwege o.a. Natuurnetwerk Nederland

Karakter Rhijnauwen en Amelisweerd

Amelisweerd en Rhijnauwen: Dit gebied bestaat uit diverse landgoederen en wordt veel gebruikt voor recreatie (met name wandelaars) binnen het gebied én langs de Kromme Rijn. Het is een landschap vol cultuurhistorische waarde. Fort bij Rhijnauwen maakt deel uit van de totale verdedigingslinie van de zuidoostelijke zijde van Utrecht Omdat deze Houtense Vlakte niet onder water gezet kon worden (inundatie), is besloten direct na het jaar 1900 zwermen van kleine betonnen werken te bouwen tussen het Fort bij Rhijnauwen en De Lunetten en tussen de forten bij Vechten en bij ’t Hemeltje. Een van de paden heet dan ook het ‘Bunkerpad’.