Rietsloot Rijsbrug: geschikt

Dit gebied is geschikt voor zonnevelden, met name op akkers, grasland en sedum. Nabij het Fort bij Vechten is de hoogte en omvang beperkter. Om met elkaar te wennen aan dit fenomeen wordt een tijdelijk plafond voorgesteld voor dit gebied.

Zie randvoorwaarden zonnevelden en karakter van het gebied hieronder.

open landschap
agrarisch landgebruik
weidevogels/ natuur

Randvoorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

In dit gebied is ruimte voor zonnevelden. Voor deze collegeperiode wordt een maximum voorgesteld van:

  • in totaal maximaal 20 hectare aan zonnevelden (ongeveer 10% van de oppervlakte)

Per initiatief moet bekeken worden in samenspraak met de gemeente of en hoe een zonneveld landschappelijk inpasbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • omvang van ongeveer 10-20 hectare
  • maatregelen voor behoud van uitzicht op naastgelegen gebieden waaronder Fort bij Vechten
  • hoogte van maximaal 1 meter indien dit uitzicht in het geding komt
  • afstand houden van doorgaande/recreatieve wegen
  • de gebruikelijke onderzoeken voor bijvoorbeeld natuur en archeologie
  • eventuele afscherming in afstemming met belanghebbenden

Karakter van dit gebied

Dit gebied heeft een open karakter waarbij de Rietsloot als belangrijke historische watergang in de lager gelegen kom ligt. De percelen zijn onregelmatig blokvormig. Er komen veel graslanden, akkers en sedumvelden (voor groene dakbedekking) voor.  Er is ook fruitteelt aanwezig.  In de bodem is veel archeologie aanwezig vanwege de Romeinse Limes van Utrecht naar Wijk bij Duurstede. In het noordwestelijke stuk moet rekening gehouden worden met de ligging bij Fort bij Vechten.