Fort bij Vechten en Castellum Fectio en Nieuw Wulven: vrijwel niet geschikt

Dit gebied is niet of zeer beperkt geschikt voor zonnevelden vanwege het unieke karakter van:

 • Fort bij Vechten als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • Castellum Fectio als deel van de Limes
 • Nieuw Wulven als recreatie-, bos- en agrarisch gebied

Er is zeer beperkt een mogelijkheid voor zonnepanelen, bijvoorbeeld in een opstelling die de beleefbaarheid van deze cultuurhistorische locaties versterkt. Verder wordt er zeer streng gekeken naar zonnevelden binnen de schootsvelden (kring van 900 meter om het Fort). Overleg is nodig met de gemeente en provincie vanwege de Werelderfgoed- aanvraag die loopt bij UNESCO (zie pagina ‘cultuurhistorie‘). De Limes staat al op de voorlopige lijst Werelderfgoed (zie pagina ‘archeologie‘).

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden leest u hieronder.

Waterlinie en Limes
Recreatie
Deels open landschap

Randvoorwaarden Zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

 

 • zonnevelden zijn niet gewenst binnen een kring van 300 meter rondom het Fort bij Vechten en Castellum Fectio
 • zonnevelden binnen 900 meter zijn misschien mogelijk als er een passende opstelling wordt gemaakt in samenspraak met de provincie
 • zonnevelden zijn niet mogelijk in het bosrijke gebied van Nieuw Wulven
 • plaatsing van een serie panelen is wellicht denkbaar in directe relatie tot het Fort, Castellum en Nieuw Wulven, denk aan:
  • het verduidelijken van locatie Castellum Fectio middels rij panelen
  • het tonen van de schootsvelden
  • opwekking energie voor eigen gebruik van Fort bij Vechten (Klimaatneutraal Fort)
  • oplaadplek elektrische fietsen
 • grondgebonden panelen mogen sowieso niet hoger geplaatst worden dan 1 meter, tenzij ze gekoppeld zijn aan hogere beplanting of bebouwing

Karakter Castellum Fectio

In dit speciale park liggen de resten van het Romeinse Castellum Fectio verborgen. Vroeger lag hier een boomgaard waar je tussen de bomen hier en daar een glimp op kon vangen van het rode gruis van steen en aardewerk. Al in de 17de eeuw is dit een bekende vindplaats van Romeinse oudheden. Tot op de dag van vandaag is nog geen 10 procent van het kamp archeologisch onderzocht. Met betonnen randen is in hoofdlijnen de vorm van het Castellum aangegeven. De Limes heeft staat op de voorlopige lijst van Unesco Werelderfgoed.

Karakter Fort bij Vechten

Het 19de-eeuwse Fort bij Vechten maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en herbergt het Nationaal Waterliniemuseum. Rondom het fort liggen bochtige wegen met karakteristieke laanbeplantingen. Vanaf de A12 (het noorden) is er goed zicht op het fort, vanaf de overige windrichtingen onttrekken de bomen het fort aan het zicht. De aanwezigheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is de voornaamste reden dat het gebied ten oosten van Utrecht tot 1963 onbebouwd is gebleven door de Kringenwet die een vrij schootsveld verplichtte.

Omdat de openheid rond de forten bijzonder is en bescherming verdient, wil de gemeente geen zonneveld toestaan in een zone van 300 meter om het fort.

lees meer over de Kringenwet

Karakter Nieuw Wulven

Nieuw Wulven is een groot recreatiebos ten noorden van de Rondweg in Houten. Het zuidelijke deel, op grondgebied van gemeente Houten, biedt kansen voor zonnepanelen bij de helofytenfilters. In het Bunnikse deel is die ruimte er niet. Naast de recreatieve elementen in het speelbos bestaat het uit een aaneengesloten bosgebied met name met populieren.

Lees meer over recreatie