Vaststellen van Uitnodigingskader Zonnevelden in Bunnik

Dit concept online beleidskader Zonnevelden wordt op 28 maart 2019 besproken in het open huis. Het college van B&W heeft reeds ingestemd met het beleidsvoorstel. Naar verwachting wordt in april 2019 de gemeenteraad om instemming verzocht.

 

Een samenvatting van het gemeentelijke beleid en het formele raadsvoorstel vindt u op de webpagina visie Bunnik.

In het submenu vindt u tevens in het kort de visie van de provincie en het waterschap.