Voor 40 hectare aan zonneveld aangevraagd

Er is 1 omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonneweide. Daarnaast zijn er twee aanvragen in procedure. Deze drie initiatieven zijn gezamenlijk 40 hectare. Volgens het huidige beleid mag tijdens deze raadsperiode voor maximaal 40 hectare aan zonneveld worden vergund. Als de initiatieven die in procedure zijn doorgang vinden, dan is daarmee de grens voor deze raadsperiode bereikt.

 

De gemeente is voornemens om de twee aanvragen die in procedure zijn binnenkort voor te leggen voor besluitvorming in college en raad. We bevelen initiatiefnemers aan om op dit moment geen nieuwe aanvragen of vooroverleg-plannen in te dienen. Het is zeer aannemelijk dat het college uw aanvraag afwijst.

 

Als de huidige aanvragen niet worden vergund of afgebroken, is er ruimte voor nieuwe procedures. In 2022 wordt het beleid geëvalueerd en komt er mogelijk ruimte voor nieuwe aanvragen. We adviseren u deze pagina in de gaten te houden.