Voor 40 hectare aan zonneveld aangevraagd

Er zijn twee aanvragen in procedure. Als deze initiatieven doorgang vinden, dan is daarmee de grens voor deze raadsperiode bereikt. Tijdens deze raadsperiode mag voor maximaal 40 hectare aan zonneveld worden vergund volgens het huidige beleid. Beide aanvragen liggen in het gebied ‘Noord van Oostromsdijkje‘ waarmee ook het ‘gebiedsmaximum‘ voor dat gebied is bereikt als de projecten doorgaan.

 

De gemeente is voornemens deze twee aanvragen binnenkort voor te leggen voor besluitvorming in college en raad. We bevelen initiatiefnemers aan om op dit moment geen nieuwe aanvragen of vooroverleg-plannen in te dienen. Het is zeer aannemelijk dat het college uw aanvraag afwijst.

 

Als de huidige aanvragen niet worden vergund of afgebroken, is er ruimte voor nieuwe procedures. We adviseren u deze pagina in de gaten te houden.

 

De beleidsregels worden uiterlijk in januari 2021 geëvalueerd door het college en de raad. Op dat moment wordt er besloten of de maximale omvang aan zonnevelden wordt verruimd en per wanneer er nieuwe voorstellen in behandeling worden genomen.