Noord en oost van Bunnik en Noord van Odijk: vrijwel niet geschikt

Er is aan de noord- en oostzijde van Bunnik en noordzijde van Odijk, nabij de Kromme Rijn, vrijwel geen ruimte voor zonnevelden. Een kleine serie zonnepanelen landschappelijk verbonden met bebouwing, is eventueel mogelijk, of een klein zonneveld op agrarische grond.

Meer over de randvoorwaarden en karakter van dit gebied leest u hieronder.

Recreatie Kromme Rijn
Kleinschalig landschap
Natuur Netwerk Nederland
Landgoederen

Randvoorwaarden zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

Er is in dit gebied vrijwel geen ruimte voor zonnevelden. Mogelijkheden zijn wel:

  • kleine series zonnepanelen gekoppeld aan bebouwing.
  • eventueel klein zonneveld op landgoed of agrarische gronden direct tegen Bunnik (denk aan ongeveer 1 hectare)
  • natuuronderzoek en samenspraak provincie en gemeente nodig vanwege o.a. Natuur Netwerk Nederland

Vanwege de wandelroute langs de Kromme Rijn, zijn zonnevelden ongewenst binnen 100 meter van de recreatieroute én niet over lange lengtes van de route zichtbaar.

Karakter Noord en Oost van Bunnik

Dit gebied wordt intensief gebruikt voor sportdoeleinden, bedrijventerrein en (recreatie rond) de Kromme Rijn. Verder zijn er enkele landgoederen aanwezig zoals Landgoed de Nienhof.

 

 

Karakter Noord van Odijk

Belangrijke recreatieve functie vanwege het (lange-afstands) wandelpad langs de Kromme Rijn. Hoge natuurwaarden, NNN

Kleinschalig. Landgebruik: natuur, bestaande uit hooilanden en struwelen met enkele poelen.