Kromme Rijn Zuid/ Ossenwaard: beperkt geschikt

Dit oude natuurlandschap is beperkt geschikt voor zonnevelden. Dit gebied is een uniek stuk van Bunnik in de oksel van de Kromme Rijn. Het verdient aanbeveling kansen  voor zonnevelden in andere gebieden te benutten. Wellicht is er ruimte voor kleinschalige opstellingen aansluitend aan bebouwing of fruitteelt. Een andere optie is een zonneveld in plaats van een boomgaard.

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Kleinschalig agrarisch landschap
Monumentale boerderijen
recreatie Kromme Rijn

Voorwaarden voor zonnevelden

De foto is puur illustratief. Inrichtingseisen worden op maat gesteld per initiatief.

 

Zonnepanelen zijn beperkt mogelijk. Er zijn kansen voor enkele kleinschalige installaties:

  • bij fruitpercelen
  • bij bebouwing

Een grotere installatie is wellicht mogelijk in plaats van een fruitperceel.

Voor deze college periode wordt een maximum voor gesteld van 10 hectare aan zonnevelden in dit gebied.

Karakter van 'oksel van Kromme Rijn'

Dit gebied is uniek vanwege haar landschappelijke schoonheid en de kromming van de Kromme Rijn. Op een aantal plaatsen langs deze oude rivierslinger is natuur aangelegd. Verder is er hier veel fruitteelt aanwezig. Daarnaast wat grasland en akkerbouw. Het heeft een half-open tot gesloten karakter.