Is er inspraak mogelijk op dit beleidskader Zonnevelden?

Dit beleidskader heeft geen formele juridische status. Het biedt wel inzicht in hoe de gemeente denkt over ruimte voor zonnevelden.

Inwoners en bedrijven van Bunnik hebben de mogelijkheid gekregen om te reageren tijdens de gespreksavond op 19 november 2018 en de online vragenlijst in de daarop volgende weken. Vervolgens is er op 28 maart 20 een ‘open huis’ gehouden waarin de raadscommissie het concept besprak na de input van insprekers.

Op 18 april 2019 heeft de gemeenteraad het definitieve concept vastgesteld. Het beleidskader blijft een dynamisch document dat steeds wordt aangevuld met relevante informatie. De kern van het beleid (voorwaarden, grenswaarden en participatie) kan alleen door de gemeenteraad worden gewijzigd.

U bent altijd welkom om contact op te nemen met de gemeente.

Is er formele inspraak mogelijk op een initiatief voor een zonneveld?

Ja. Initiatieven voor zonnevelden doorlopen de gebruikelijk aanvraagprocedure voor een Omgevingsvergunning. Vaak is er een aanpassing nodig op het bestaande bestemmingsplan. Deze stappen worden gevolgd:

  1. De initiatiefnemer dient een principeverzoek in. De gemeente buigt zich over de plannen en reageert naar de initiatiefnemer. Deze fase is niet openbaar.
  2. Als daarna de initiatiefnemer een vergunningaanvraag indient, dan wordt deze formeel bekend gemaakt. Bekendmaking is via de reguliere kanalen én op deze website (op de pagina over het betreffende gebied).
  3. U kunt inspreken via de formele route. Direct omwonenden met zicht op de beoogde locatie worden direct en actief betrokken door initiatiefnemer. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeentelijke gebiedscoördinator.
  4. Het aanvraagproces voor de initiatiefnemer vindt u hier.