Wat is een zonneveld

Met een zonneveld bedoelen we een verzameling zonnepanelen die op een frame of ander soort drager rechtstreeks op de grond worden geplaatst. Dit kunnen ook drijvende panelen in waterpartijen zijn, hoewel het aantal mogelijkheden in Bunnik beperkt is.

 

Dit beleidskader is vooral bedoeld voor zonnevelden, grofweg vanaf één hectare, waarbij de stroom vooral aan het electriciteitsnet wordt teruggeleverd omdat er veel meer wordt opgewekt dan de eigenaar zelf jaarlijks nodig heeft. Toch beschrijven we hieronder eerst nog 2 andere categorieën: particuliere zonnevelden (tuinopstellingen) en bedrijfszonnevelden.

1. Particuliere zonnevelden

We hebben in Bunnik een heldere voorkeur voor zonnepanelen op daken. De praktijk is wel dat er huizen zijn die geen of te weinig ruimte voor zonnepanelen hebben. In dit geval is het ook mogelijk dat een woningeigenaar de panelen in zijn tuin legt of elders op het bouwvlak. De panelenserie is beperkt, de opgewekte stroom is ongeveer gelijk aan het eigen verbruik.

Dit mag in principe vergunningvrij, als er rekening wordt gehouden met de buren. Een algemene spelregel is dat de panelen zoveel mogelijk achter de woning worden geplaatst en niet hoger zijn dan noodzakelijk. Bij monumenten of beschermde dorpsgezichten kunnen de regels anders zijn.

Meer over panelen voor eigen gebruik

2. Bedrijfszonnevelden

Hiermee bedoelen we dat de stroomopbrengst van deze categorie zonnevelden volledig wordt benut voor de elektriciteitsvraag van het bedrijf. Dus, deze zonnevelden wekken per jaar niet meer op dan het gemiddelde elektriciteitsverbruik van het bedrijf. Deze velden liggen direct aansluitend op de bedrijfsgebouwen. Liefst liggen ze achter de bedrijfsgebouwen en zijn ze minder zichtbaar vanaf de weg. Voor inpassing in de directe omgeving gelden dezelfde criteria als voor de derde categorie: grote velden.

Meer over panelen voor eigen gebruik

3. 'Grote' zonnevelden

Dit beleidskader richt zich vooral op zonnevelden niet gekoppeld aan een individueel gebouw. Dit zijn velden van meer dan 1 hectare (circa 1,5 voetbalveld). De zonne-energie wordt volledig of grotendeels geleverd aan het stroomnet. Binnen deze categorie spreek je ook weer van relatief kleine, middelgrote en relatief grootschalige zonnevelden. Hier zit geen harde grens tussen, het hangt vooral af van de omgeving (zie ‘omvang‘).

 

Bij deze derde categorie zonnevelden zijn vooral de volgende kenmerken van belang:

  • de grootte (benodigd grondoppervlak of paneeloppervlak) (zie ‘omvang‘)
  • hoeveel stroom het opwekt (kWh/jaar) en het vermogen (in Wattpiek)
  • de oriëntatie (op zuid of oost-west)
  • de hoogte van de panelen, de zichtbaarheid en de kleur (zie ‘landschap‘)

Meer over de mogelijke opstellingen van een zonneveld