Hoogte - richtsnoer

De hoogte van de installatie wordt mede bepaald door de opstelling die je kiest. De gemeente beslist per initiatief welke hoogte is toegestaan.  Onderstaande hoogten zijn bedoeld als richtsnoer:

  • 1,5 – 3 meter hoog in een regulier gebied zonder wijds/gewaardeerd uitzicht
  • 1,5 – 3 meter hoog kan toegestaan worden in geval van dubbel ruimtegebruik of op locaties naast hogere bebouwing, (fruit)boomgaarden, etc.
  • 1 – 1,5 meter hoog in een regulier gebied met (wijds/gewaardeerd) uitzicht (zodat je er overheen kunt kijken)
  • 0,5 – 1 meter hoog waar sprake is van uitzicht van groot belang/recreatieve route/forten/locaties direct aan doorgaande weg, etc.

Schuin op stellage - lage opstelling

Panelen worden meestal in rijen gemonteerd schuin geplaatst op stellages op de grond. De panelen draaien niet mee met de zon. Er is afstand nodig zodat de ene rij geen schaduw werpt op de volgende. Ongeveer de helft van het grondoppervlak is dan met zonnepanelen bedekt. De stellages zijn relatief goedkoop en de opstelling kan onder de 2 meter hoogte blijven. Sommige marktpartijen zeggen dat ook installaties tot 1 meter hoogte een haalbare business case kunnen hebben. De rijen komen dan wel dichter op elkaar.

Schuin op stellage - hogere opstelling

Een schuine opstelling kan ook uit meer lagen panelen boven elkaar bestaan. Dit kan voordelig zijn voor de kosten van maaien en de stellage. Mogelijk kan landgebruik worden gecombineerd (zie foto). Een afstand is wenselijk tot omwonenden en infrastructuur omdat deze opstelling van dichtbij als een ‘muur’ kan worden ervaren. De mogelijkheden van dubbel landgebruik en impact op de opstelling en inpassing in het landschap worden per initiatief bekeken.

Oost-west opstelling

Een mogelijkheid is om de panelen richting het oosten en het westen te plaatsen op een stellage tot 1 meter hoogte. Per paneel wek je iets minder stroom op dan bij zuidelijke oriëntatie. Maar je spreidt de opwekking van energie over de dag. Gespreide opwekking van diverse vormen van duurzame energie is goed voor de capaciteit en werking van het elektriciteitsnet. Deze opstelling kan een grote impact op de bodemkwaliteit hebben en dus op het toekomstige grondgebruik na verwijdering van de panelen.

Horizontaal boven (agrarische) functie

Een heel ander beeld geeft een hogere horizontale opstelling boven een agrarische functie. De mate van openheid van de opstelling is beeldbepalend. Een dergelijke opstelling is bijvoorbeeld denkbaar in gebieden met veel fruitteelt. Wanneer bestaande fruitbomen overkapt worden, gelden vaak andere beleidsregels buiten dit beleidskader Zonnevelden.

 

Drijvend op het water

Zonnepanelen op water geven deze ruimte een extra functie. Ze kunnen meer stroom opwekken want het water koelt de panelen en reflecteert het zonlicht. Sommige typen draaien ook nog mee met de zon. Andere typen drijven plat op het water. Leveranciers geven aan dat er 10-25% meer stroom wordt opgewekt. Vanwege schaduw op het water is een dergelijke opstelling niet boven ondiep water gewenst. Zonlicht heeft daar een grote ecologische functie.

Draaibare opstelling & fundering

Deze stellage draait gedurende de dag mee met de zon. Er worden meerdere rijen panelen boven elkaar geplaatst. Per paneel wek je meer stroom op. De aanschafkosten zijn hoger en ook moet de fundering stevig zijn. De fundering is wellicht niet geschikt op plaatsen met belangrijke archeologische waarden in de bodem.

Meer over inpassing