Gebiedsoverzicht

Onderstaand overzicht geeft per gebied weer:

  • kansrijkheid (zie uitleg over de kleuren, beschreven ónder de kansenkaart)
  • omvang totale gebied in hectare incl bebouwde omgeving
  • totale oppervlakte aan zonnevelden (beleid)
  • richtsnoer voor omvang van 1 zonneveld in dat gebied
  • richtsnoer voor hoogte van de installatie in dat gebied
  • of er extra aandacht nodig is voor cultuurhistorie en archeologie, weidevogels, recreatie

download overzicht alle gebieden