Participatie is verplicht

Als een initiatiefnemer zich meldt bij de gemeente, dan wordt er eerst over de kansrijkheid gesproken. Pas daarna zal de gemeente het initiatief naar buiten brengen en (onder andere) op deze site kenbaar maken.

 

De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden betrokken zijn bij zonnevelden. Elk plan moet dan ook aangeven op welke manier omwonenden en lokale bedrijven kunnen participeren in de ontwikkeling (proces participatie) en opbrengst (financiële participatie) van het zonneveld. De initiatiefnemer moet laten zien dat hij 50% lokaal eigendom nastreeft.

 

Als u dichtbij het initiatief woont, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de projecttafel (proces participatie). Het streven is dat iedere inwoner van Bunnik de mogelijkheid krijgt deel te nemen aan een project als mede-investeerder. Er zijn daarbij vergaande mogelijkheden waarbij daadwerkelijk sprake is van lokaal eigendom (financiële participatie).