Hoeveel zonnevelden en hoe groot?

Om de gemeentelijke energiedoelen (klimaatdoel) te behalen is er nodig:

 • 30% energie besparing, én
 • alle geschikte daken benutten voor zonne-energie, én
 • vele hectares aan zonnevelden of windmolens (of een combinatie), zie berekeningen op de pagina ‘klimaatdoel‘.

 

Termen als klein- en grootschalig worden gebruikt afhankelijk van de context. Ze zijn niet landelijk vastgelegd. Wat in Groningen kleinschalig is, kan in Bunnik als grootschalig ervaren worden.

 

De afbeelding hiernaast (klik voor vergroting) geeft een indruk van 1, 5 en 10 hectare.

Een hectare....

 • is 100 bij 100 meter
 • is ongeveer 1,5 voetbalveld
 • daarop passen minimaal 2200 panelen (tot zelfs 5000 afhankelijk van de opstelling)
 • deze wekken minimaal 600.000 kWh op
 • dat is voldoende stroom voor minimaal 175 huishoudens
 • nogmaals: dit verschilt sterk per inrichting van het zonneveld

Voorbeeld bij Leeuwarden (ca. 0,5 ha)

Zonnepark Hemriksein is in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen

 • ingepast vóór de bestaande bomenrij in een driehoeksvorm
 • binnen een deel van het ‘klaverenblad’ van de N31
 • verwachte jaaropbrengst is 365.000 kWh
 • voldoende groene stroom voor ongeveer 115 huishoudens

Vanuit de lucht lijkt deze installatie een veel grotere impact te hebben op het landschap dan vanaf de grond.

 

 

 

 

 

Voorbeeld in Marum (8 hectare)

De afbeelding toont een visualisatie van Solarfields van een zonnepark in Marum:

 • bijna 8 hectare
 • 28.500 panelen
 • 7,4 miljoen kWh zonnestroom per jaar

Aan de korte zijde is te zien hoe een graswal de panelen aan het zicht onttrekt.

Zonneveld op Ameland (10 hectare)

Ook in Ameland zijn de panelen aan het zicht onttrokken door middel van een graswal. Andere gegevens:

 • 10 hectare
 • 23.000 panelen
 • 5,6 miljoen kWh zonnestroom per jaar
 • hoogte: 1,80 meter

 

Nog drie voorbeelden: grote parken

In Vlissingen is in oktober 2018 Solar park Scaldia opgeleverd:

 • 140.000 zonnepanelen
 • 38 hectare
 • 54,5 MW-piek vermogen
 • 385 W-piek per paneel (grotere panelen dan regulier)
 • 51 Gwh stroom per jaar
 • stroom voor ongeveer 14.000 huishoudens
 • locatie: lange strook langs weg, spoor, hoogspanningsmasten en windmolens

 

In Emmen is in 2018 gestart met de bouw van zonnepark Oranjepoort:

 • 110.000 zonnepanelen
 • 38 hectare
 • ruim 30 MWpiek
 • stroom voor ruim 9.000 huishoudens
 • CO2 reductie: 15.000 ton per jaar
 • locatie: tussen twee bedrijventerreinen
 • plannen voor omzetting deel van de stroom naar waterstof

In Budel is in 2018 gestart met de bouw van het zonnepark Nyrstar:

 • 60 hectare
 • 44 MWpiek
 • stroom voor ongeveer 16.000 huishoudens
 • 48 miljoen kWh
 • investering: 36 miljoen euro

Grenswaarden tot eind 2020

Zoals beschreven op de home pagina stelt de gemeenteraad een grens aan totale de oppervlakte aan zonnevelden in het buitengebied. Verder wordt er een richtsnoer gegeven voor de omvang van een zonneveld in een kansrijk (groen) of beperkt kansrijk (oranje) gebied.

 

De grenswaarden kunt u lezen op de pagina ‘visie van Bunnik‘, in het gebiedsoverzicht én op de individuele gebiedspagina’s.