Panelen op uw dak of op de grond

Deze pagina gaat over zonnepanelen voor eigen gebruik. Daarmee bedoelen we dat de opgewekte stroom niet meer is dan uw jaarlijkse stroomverbruik thuis of op het bedrijf. We bespreken de regels voor 1. panelen op het dak en 2. panelen op de grond.

Hierbij wil de gemeente benadrukken dat de voorkeur altijd uitgaat naar zon op daken of andere oppervlakten dan de grond. Welke acties er al lopen om de daken te benutten voor zonne-energie, leest u op ‘klimaatdoel‘.

1. Panelen op uw dak

Op het dak van woningen en bedrijven zijn zonnepanelen in principe vergunningvrij (tenzij het een monumentaal pand betreft of een woning in een door het Rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht).

Ook als u geen vergunning nodig heeft, gelden de volgende regels:

 • plat dak: afstand tot dakrand = minimaal gelijk aan hoogte van de panelen
 • schuin dak:
  • panelen moeten aan alle kanten binnen het dakvlak blijven
  • panelen in of direct op het dakvlak plaatsen
  • hellingshoek panelen gelijk aan het dakvlak
 • buren mogen geen hinder ondervinden
 • regels ivm eventuele asbest

2. Als panelen niet op het dak mogelijk zijn

Heeft u geen ruimte op het dak maar wel op de grond? U dient met de gemeente contact op te nemen om te vragen naar wat er toegestaan is. Van belang daarbij is:

 • voor- of achterzijde woning
 • eventuele hinder voor buren en passanten
 • hoogte van de installatie
 • monumentale of reguliere woning

Ook voor bedrijven geldt dat de gemeente meekijkt of u met een relatief eenvoudige procedure zonnepanelen mag plaatsen op uw terrein (contact).

Zonnekaart Bunnik

De zonnekaart geeft voor alle daken aan in welke mate ze gunstig zijn voor het opwekken van zonne-energie.

Naar Zonnekaart Bunnik

Energieloket Bunnik

Als u panelen op eigen dak of in de tuin wilt, dan kunt u hiervoor hulp krijgen bij het Energieloket Bunnik. Dit maakt deel uit van een initiatief samen met de andere gemeenten in de regio.

Naar 'jouw huis slimmer'

Panelen op een andere locatie

Als u geen mogelijkheden ziet voor panelen op uw dak of bij uw woning of bedrijfsgebouw, kunt u meedoen aan gezamenlijke zonne-projecten. De energiecoöperatie die u dan samen vormt met anderen, kan gebruik maken van de Postcoderoos (Regeling Verlaagd Tarief) of de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

 

De Postcoderoos is een belastingmaatregel is bedoeld voor particuliere huishoudens en bedrijven die zelf in de nabije woonomgeving duurzame energie willen opwekken. De Postcoderoos zorgt voor een belastingkorting op je energierekening. Als er een duurzame energie-initiatief is in een postcode mogen de aangrenzende postcodes hier aan meedoen.

 

Als het project gebruikt maakt van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE-Plus) dan is er geen relatie met uw eigen energierekening.

 

U kunt een nieuwe energiecoöperatie starten specifiek voor dit zonneveld of zonnedak. Ook kunt u afspraken maken met een bestaande energiecoöperatie. Uw lokale Energiecoöperatie Bunnik heeft gezamenlijke zonnedaken in Bunnik en Werkhoven gerealiseerd. Ook als u een geschikt dak heeft voor veel panelen maar er zelf niet in kunt investeren, kunt u contact opnemen met de Energiecoöperatie Bunnik.

Meer over samen panelen aanschaffen