Kansenkaart Zonnevelden (bespreekversie)

Let op! Een groen gebied betekent níet dat op iedere locatie daarbinnen zonnevelden toegestaan zijn. Zie de tekst onder de kaart.

 

Waar zijn zonnevelden goed, beperkt of niet in te passen? Deze kaart is een eerste bespreekversie. De gebieden kunnen nog wijzigen qua grens en kleur. Onder de kaart wordt de betekenis van de kleuren uitgelegd. Klik een gebied op de kaart aan om meer te lezen over het karakter van het gebied, de kansrijkheid van zonnevelden en eventuele voorwaarden (eveneens concept).

bespreekversie kansenkaart

Betekenis van de kleuren op de concept kansenkaart

De kaart in voorbereiding bestaat uit gebieden die bewust grof worden ingetekend. Soms over bebouwde kom grenzen heen ook al zijn zonnevelden bedoeld voor buiten de bebouwde kom. Detaillering vindt plaats per initiatief. De kaart zal een eerste indruk geven van de kansrijkheid met slechts één kleur per gebied:

  • Groen gebied: de gemeente denkt graag mee over het verwezenlijken van uw plan en een goede inpassing in de omgeving. Aanvragen voor zonnevelden worden altijd apart getoetst. Het dus niet zo dat een aanvraag voor een zonneveld op een groene locatie per definitie wordt toegewezen. Initiatiefnemers dienen omwonenden te betrekken bij het voorbereiden van projecten, in samenspraak met de gemeente.
  • Oranje gebied: de gemeente denkt mee over het verwezenlijken van uw plan maar de inpassing in de omgeving vergt extra aandacht. Soms is er alleen ruimte voor kleinschaliger zonnevelden en/of langs de randen van het gebied.
  • Rood gebied: de gemeente acht de kans van slagen laag. Maar het is niet zo dat per definitie een vergunningaanvraag in een rood gebied wordt afgewezen. Wellicht biedt de initiatiefnemer goede oplossingen voor de bezwaren in dat gebied.