Gespreksavond gemeente & geïnteresseerden op 19 november 2018

Als onderdeel van de voorbereiding van dit beleidskader ging de wethouder met geïnteresseerde inwoners en bedrijven uit Bunnik in gesprek over de noodzaak voor, mogelijkheden van en zorgen over zonnevelden in Bunnik.

Deze avond is gehouden op 19 november 2018 in Werkhoven. Een korte weergave van de avond wordt hier toegevoegd.

korte weergave van info avond

Opiniepeiling concept beleidskader

Gedurende 3 weken vanaf de gespreksavond heeft een online vragenlijst open gestaan. 155 Personen hebben via deze weg hun mening gegeven over het concept beleidskader zonnevelden. De reacties zijn gebruikt om het concept aan te scherpen. De belangrijkste aanscherpingen zijn:

  • nog duidelijker de voorkeur voor zon op daken (en besparing) communiceren
  • en wat er op dat vlak al gebeurt
  • met gecontinueerde uitleg dat we daar niet op kunnen wachten
  • omdat voor volledig energieneutraal, ook windenergie en zonnevelden nodig zijn
  • nog duidelijker de voorkeur voor zonnevelden op laagwaardige grond laten zien
  • verplichting toevoegen dat kavelruil wordt onderzocht bij zonnevelden op agrarische gronden

korte samenvatting van beantwoording vragenlijst

Hoe nu verder

We streven ernaar om medio april 2019 het beleidskader vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Naar de conceptlijst met 'veelgestelde vragen'